ReadyPlanet.com
dot
dot
สำหรับเจ้าหน้าที่
dot
bulletตรวจสอบประวัติข้าราชการ(กพ.7)
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletข้อมูลนักเรียน@1สค2561
bulletระบบสถิติทะเบียนราษฎร์(มหาดไทย)
bulletสถานประกอบการโรงงาน
bulletร้านขายยา
bulletสถานพยาบาล
bulletโรงแรม
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
dot
DHB
dot
bulletคำสั่ง พชอ.ปี2563
bulletแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการCOVID19
bulletคำสั่งกรรมการ พชต.62
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2562
bulletรายงานการประชุมDHB/2562
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2561
bulletคำสั่งกรรมการ NCD61
bulletงบที่ได้รับสนับสนุน จาก อปท.
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletหลักฐานกรณี อสม.เสียชีวิต(ฌกส.)
bulletตรวจสอบข้อมูล อสม.
bulletตัวอย่างแบบสมัคร อสม.ใหม่
bulletสิทธิค่าห้องพิเศษ อสม.
bulletแบบรายงาน อสม.ปี 2562
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletมอบอำนาจออกคำสั่งปฏิบัติงาน
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ ปี2562
bulletเตรียมดัวก่อนเกษียณ
bulletบำเหน็จดำรงชีพ62
bulletเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง
bulletระเบียบว่าด้วยเงินบริจาค2562
bulletบัญชีครุภัณฑ์2561
bulletระเบียบการเงิน(กลุ่มกฎหมาย)
bulletระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายและฟอร์มโครงการ2561
bulletการเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศกาล
bulletตัวอย่างรูปแบบหนังสือราชการ
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบแลข อย.
สปสช.
ศูนย์ต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข


เศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
 คำขวัญจังหวัด  แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
 คำขวัญอำเภอ  แหล่งแร่พลอยไพลิน หลวงพ่อนิลเลื่องลือไกล ปล่องภูเขาไฟปรากฏ สับปะรดหวานฉ่ำ งามล้ำถ้ำผาวังจันทร์
 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย ถนนสายใน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
 หมายเลขโทรศัพท์  0-3458-1236 กด 6
 หมายเลขโทรสาร  0-3458-1237
 เว็บไซต์อำเภอ    www.amphoe.com
 
 ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา    อำเภอบ่อพลอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากจังหวัดประมาณ 40  กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323  เชื่อมต่ดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3398  และหมายเลข 3086  ความเป็นมาของอำเภอไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด  มีแต่คนบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยโบราณมีหมู่บ้าน ซึ่งมีนิลและหินสีต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ตามลำน้ำและเนินเขา เมื่อมีคนมาพบเห็นจึงได้นำหินสีติดตัวมาและเข้าใจว่าหินสีนั้นไม่มีค่า
ต่อมาความทราบถึงกรมการเมืองกาญจนบุรี และทราบว่าหินสีนั้นเป็นพลอยจึงได้แต่งตั้งชาวกระเหรี่ยงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครอง ชาวกระเหรี่ยงด้วยกัน ทำหน้าที่รวบรวมพลอยส่งไปเมืองกาญจนบุรีปีละครั้ง และเจ้าเมืองกาญจนบุรี ได้ส่งพลอยนนั้นไปยังกรุงเทพฯ เรียกว่า "ส่งส่วยพลอย" ในหมู่บ้านดังกล่าวมีบึงสำหรับล้างพลอย เรียกว่า "บึงหัวแหวน"  จากกิตติศัพท์ เรื่องหมู่บ้านมีพลอยสีต่างๆ เป็นจำนวนมากทำให้ราษฎรในที่ต่างๆ อพยพเข้ามาเพื่อแสวงโชค ขุดพลอย และต่อมาชุมชนได้ตั้งหมู่บ้านชื่อว่า "บ้านบ่อพลอย" ขึ้นกับอำเภอพนมพวน เมื่อชุมชนหนาแน่นมากขึ้น ได้ประกาศ
ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ่อพลอย ขึ้นกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2506  และในปี พ.ศ.2506 ได้ประกาศยกฐานะเป็น "อำเภอบ่อพลอย" มาจนถึงปัจจุบัน
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 1,143 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีสภาพอากาศร้อน ชื้น 

 ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......6.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....80.... แห่ง 4.อบต........... แห่ง

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตร
ค้าขาย
เหมืองแร่ (พลอย,นิล)
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ เกษตรกกรรม 
ปศุสัตว์ 
เจียรนัยพลอย นิล 
รับจ้าง
 
3.จำนวนธนาคาร 
 
มี 5 แห่ง ได้แก่
1.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาบ่อพลอย  โทร.  0-3462-8492-4
2.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  สาขาบ่อพลอย  โทร. 0-3458-1055-6
3.ธนาคาร ธกส.สาขาบ่อพลอย  โทร. 0-3462-8482
4.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบ่อพลอย
4.ธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบ่อพลอย
5.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาบ่อพลอย
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี ห้างโลตัส 1 แห่ง

 ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก โทร.  0-3458-1235  FAX.0-3462-8143
ร.ร.หนองรีประชานิมิต  โทร.  0-3462-6281
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 
หมู่ที่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. 0-3458-1009, 0-3458-1044

 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
แร่พลอย
แร่นิล
เห็ดโคน 
  

 ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 53,928  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 26,648  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 26,454 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 38.95 คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  323,3086,3342,3390
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย
สับปะรด
มันสำปะหลัง
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
ลำน้ำลำตะเพิน
ลำน้ำลำอีซู
อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกร่าง
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 1.โรงงาน เอ บี ดี  กาญจนบุรี  ที่ตั้ง  ม.5  ต.บ่อพลอย
2.โรงงานไม้ไผ่  ตั้งที่  ม.7  ต.หนองกุ่ม
3.โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด สาขาบ่อพลอย ที่ตั้ง ม.6 ต.หลุมรัง
4.บรืษัท โรงงานไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด สาขาบ่อลพอย ตั้งอยู่ ม.6 ต.หลุมรัง
5.บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด  ตั้งที่  ม.13 ต.หลุมรัง
 
   
 

 วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 03/01/2017
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com