dot dot
dot
การดำเนินงานปี 2557
dot
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU
bulletตัวชี้วัดเขตตรวจราชการ57
bulletQOF สำหรับ รพ.สต.ปี 57
bulletฐาน Db_pop บ่อพลอยปี 57
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
dot
DHS
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHS57
bulletคำสั่ง DHS ปี56
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค55-56
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค1/55
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletหมอประจำครอบครัว 1
bulletหมอประจำครอบครัว 2+P4P
dot
เกี่ยวกับ อปท.
dot
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.รอบ 2/55
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletร่างตัวชี้วัดกระทรวง56
bulletอัตราการเบิก-จ่ายตามโครงการปี56
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา ปี 2555
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
PMQA


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

  รายละเอียดข้อมูลสิทธิว่างและบุคคลรอพิสูจน์สถานะประจำเดือน พฤศจิกายน 56  (29-11-56)   

 


 หนังสือ ถึง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เพื่อทราบ/ปฏิบัติ
(เป็นหนังสือราชการ กรุณาพิมพ์และลงรับด้วยและตอบกลับด้วยในเมนูเว็บบอร์ดว่าได้รับแล้ว)   

10 เม.ย.57 แบบรายงาน/ รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ (คุณสุรศักดิ์)  รายละเอียด 

9 เม.ย.57 แบบรายงาน/ ส่งแบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปี 57 (คุณผกาชี้แจงในที่ประชุมแล้ว) รายละเอียด

27 มี.ค.57 ด่วนที่สุด / ขอให้ส่งข้อมูล 21และ 43 แฟ้มใหม่ตั้งแต่เดือน ต.ค.55-ปัจจุบัน   (รายละเอียด)  

27 มี.ค.57 เพื่อทราบ แจ้งการจัดสรรเงินตาม QOF รอบแรก  (รายละเอียด)  

 


19 มี.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติเชิญชวนรณรงค์ล้างส้วมวันสงกรานต์ พร้อมส่งผลการดำเนินงานและรูปถ่าย (รายละเอียด)
08 มี.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติแจ้งผลการตรวจราชการและขอเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง มี.ค.57 (รายละเอียด)    
19 พ.ย.56  ด่วน เรื่องขั้นตอนและเอกสารการสมัคร อสม.ใหม่ปี 57 Download  

 


 ติดตามการดำเนินงานการจัดการข้อมูล Online
27 ธันวาคม 56  10.35 am (รอตอนต่อไป)

 

   (อ่านทั้งหมด) 


  

งาน Online

              


 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ(ควรชม)

ช่วยจำ

13 ก.พ.57 บริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมนายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ข่าวแจ้งจาก สสอ.

20 มี.ค.57 12.18 น.

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งทราบ  ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 24 มี.ค.57 นั้น เนื่องจาก สสอ.และผู้ช่วยติดราชการด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมเจ้าหน้าที่ไปก่อน

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด

แจ้งการขาดส่งงานicon

วันที่ 11 ธ.ค.56 10.35 น.

คะแนนข้อมูล Online

   

ชื่อ รพ.สต.       สถานะคะแนน
บ้านใหม่ 10
หนองกระทุ่ม 9.9
พุพรหม 9.8
ช่องด่าน 9.9
สามยอด 9.8
หลุมรัง 10
ไร่เจริญ 10
หนองรี 10
ลำอีซู 10
หลังเขา 10

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com