dot dot
dot
การดำเนินงานเครือข่าย คปสอ.
dot
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 58
bulletตัวชี้วัดเขตตรวจราชการ57
bulletQOF สำหรับ รพ.สต.ปี 57
bulletฐาน Db_pop บ่อพลอยปี 57
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
dot
DHS
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHS57
bulletคำสั่ง DHS ปี56
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค55-56
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค1/55
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletหมอประจำครอบครัว 1
bulletหมอประจำครอบครัว 2+P4P
dot
เกี่ยวกับ อปท.
dot
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.รอบ 2/55
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletแบบรายงาน อสม.57
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletร่างตัวชี้วัดกระทรวง56
bulletอัตราการเบิก-จ่ายตามโครงการปี56
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา ปี 2555
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
PMQA


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

  มีอะไรใหม่

10 ต.ค. 57  หนังสือราชการจาก สสอ. 3 ฉบับ

8 ต.ค. 57  ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมนโยบายการดำเนินงานปี 58 เวลา 13.00 น. วันจันทร์ที่ 13 ต.ค.57

8 ต.ค. 57  ด่วนที่สุดจัดทำแผนเงินบำรุงส่งอำเภอภายในวันที่ 14 ต.ค.57ไปที่ข่าวแจ้งจาก สสอ.

 


 

 


 

 หนังสือ ถึง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เพื่อทราบ/ปฏิบัติ
(เป็นหนังสือราชการ กรุณาพิมพ์และลงรับด้วยและตอบกลับด้วยในเมนูเว็บบอร์ดว่าได้รับแล้ว)   

10 ต.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ เรื่องแจ้งการกำหนดรหัสวัคซีน MR ที่ กจ 0732.1/294    

10 ต.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ แผนปฏิบัติงานโรคติดต่อที่ควบคุมได้ด้วยวัคซีน ที่ กจ 0732.1/295    

10 ต.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ การดำเนินงานเฝ้าระวัง Ebola ที่ กจ 0732.1/296  

15 ส.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ ส่งหนังสือแนวทางการดำเนินการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค     download  

14 ส.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ ส่งหนังสือแนวทางการควบคุมและแพร่ระบาดของยาเสพติด    download 

14 ส.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ ส่งหนังสือการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย    download

14 ส.ค.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคอีโบลา    download 


30 ก.ค.57 ด่วนที่สุด/ กจ 0032.002/2260 ลว.29 ก.ค.57 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน(Better Service)  download   
25 ก.ค.57 เพื่อปฏิบัติ/ ส่งหนังสือการเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีน MMR เข็ม 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ  2ปีครึ่ง download   
9 ก.ค.57 ด่วนที่สุด/ ส่งสำเนาหนังสือมาตรการการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด download  
9 ก.ค.57 ด่วนที่สุด/ ส่งแบบรายงานตามมาตรการการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด download  
9 ก.ค.57 ด่วนมาก/ ส่งสำเนาประกาศเรื่องการป้องกันโรคในหน้าฝน download  
6 มิ.ย..57 นโยบาย/ ที่ กจ 0032.003/1634 ลว.2 มิ.ย.57 เรื่องนโยบายการดำเนินงานในเด็กแรกเกิด-5ปี  download  

 


 

6 พ.ค.57 แบบรายงาน/ รายงานการดำเนินงานของ อสม. (คุณผกา)  รายละเอียด 
10 เม.ย.57 แบบรายงาน/ รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ (คุณสุรศักดิ์)  รายละเอียด 
9 เม.ย.57 แบบรายงาน/ ส่งแบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปี 57 (คุณผกาชี้แจงในที่ประชุมแล้ว) รายละเอียด

  


 ติดตามการดำเนินงานการจัดการข้อมูล Online
27 ธันวาคม 56  10.35 am (รอตอนต่อไป)

 

 


  (อ่านทั้งหมด) 


  

งาน Online

              


 

 

 

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ(ควรชม)

ช่วยจำ

13 ก.พ.57 บริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมนายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ข่าวแจ้งจาก สสอ.

8 ต.ค.57 11.28 น.

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมเรื่องนโยบายการดำเนินงานปี 58 ณ ห้องประชุม สสอ.บ่อพลอยในวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.57 เวลา 13.00 น.

ด่วนที่สุด ขอให้ทุกรพ.สต.จัดทำแผนเงินบำรุงปี 58 ส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 14 ต.ค.57 ตามที่แนบมานี้ download

 

 

 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งทราบ ขอให้บันทึกข้อมูล PCA ทาง website :www.pbhdb.moph.go.th ภายในวันที่ 27 มิ.ย57 (เปิดโดยโปรแกรม Explorer )

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านทั้งหมด

แจ้งการขาดส่งงานicon

วันที่ 11 ธ.ค.56 10.35 น.

คะแนนข้อมูล Online

   

ชื่อ รพ.สต.       สถานะคะแนน
บ้านใหม่ 10
หนองกระทุ่ม 9.9
พุพรหม 9.8
ช่องด่าน 9.9
สามยอด 9.8
หลุมรัง 10
ไร่เจริญ 10
หนองรี 10
ลำอีซู 10
หลังเขา 10

 

More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com