dot dot
dot
การดำเนินงานเครือข่าย คปสอ.ปี 61
dot
bulletแผนกลยุทธ์ปี 2560-65
bulletข้อมูลผู้ป่วยNCDที่สนองตอบ อสค.60
bulletคู่มือ รพ.สต.ติดดาว 2560
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 61
bulletแผนปฎิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 60
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletจนท./เบอร์โทรสังกัด สสอ.(2561)
bulletนโยบายBetter Service
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletสถานประกอบการโรงงาน
bulletร้านขายยา
bulletสถานพยาบาล
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
dot
DHB
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHB
bulletคำสั่ง DHS
bulletงบที่ได้รับจาก อปท.
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletแบบรายงาน อสม.
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายและฟอร์มโครงการ2561
bulletการเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศกาล
bulletตัวอย่างรูปแบบหนังสือราชการ
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯตาม พรบ. 60
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
Stopcorruption


Thursday, Feb 22, 2018
.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
                                                                                                                                                                        สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย


 มีอะไรใหม่  ?  

  • 01-09-60 แผนการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผูป้่วยโรคเรื้อรัง ปี 2561 คปสอ.บ่อพลอย plan-screenNCD2561.pdf

 

  • 18-07-60 การให้บริการทางการแพทย์ตามบันทึกความร่วมมือกรณีทันตกรรม scan0092.pdf
  • 08-06-60 รายชื่อ อสม.อ.บ่อพลอย 2560 volunteer2560.xls
  • 30-05-60 แผนกลยุทธ์ คปสอ.บ่อพลอย 60-65 stratagic_plan60-65bophoi.rar
  • 18-05-60 หนังสือแจ้งระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม conference-rule.pdf
  • 27-03-60 แบบสรุปผลการปฎิบัติราชการรายบุคคลส่งก่อนวันที่ 29 มี.ค.60 person1.doc  ตัวอย่างการเขียน  sample_person1.doc 

 

   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

  • 16-05-60 ประกาศนโยบายปลอดโฟม100%  less-foam60.pdf 

 


   เอกสารเผยแพร่

 

  


           

งาน Online

              


 

 

  


 

 


เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ(ควรชม)2012-06-07

รายงานที่ รพ.สต.ต้องดำเนินการจัดส่ง ปีงบประมาณ 2560

รายงานประจำเดือนส่งทุกวันที่ 25

 1. รายงานแปรงสีฟัน    (คุณอาร์ดร)
2. รายงานต่างด้าว (นค.1)    (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:ardon2512@hotmail.com)  (
คุณอาร์ดร)
3. รายงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม (
คุณอาร์ดร)
4. รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (คุณไพลิน)

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. (คุณผกา) แบบรายงาน volunteer.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)
6. รายงานแพทย์แผนไทย  (คุณผกา) แบบรายงาน  thaimed.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)
7. รายงานไข้เลือดออก (คุณธนากร) แบบรายงาน dhf-month.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)
8. รายงาน Vaccine ต่างด้าว (คุณธนากร) แบบรายงาน  newvaccine-foreign.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)
9. รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ (คุณสุรศักดิ์แบบรายงาน elder-screen.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)
10.รายงานการตรวจสุขภาพพระ(คุณสุรศักดิ์แบบรายงาน monk.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com) 


รายงานเป็นรายไตรมาสทุกวันที่ 25 ของไตรมาส (ส่งทุก ธค.มีค.มิย.กย.)

 1. รายงาน NCD  (คุณวิสิทธิ์)  แบบรายงาน NCD_CVDRisk_new.doc (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail: visith1964@hotmail.com)

      2. รายงานการให้ Vaccine ในเขต  (คุณธนากร) แบบรายงาน vaccine.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)


 รายงานเป็นราย 6 เดือน (ส่งทุกเม.ย., ส.ค.)

 1. รายงานประเมินสุขภาพ อสม.  (คุณผกา) แบบรายงาน volunteer59.xls ใหม่ (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)


 รายงานปีละ 1 ครั้ง (ส่งทุก ธ.ค.)

 1. รายงาน To Be Number1 (คุณผกา) แบบรายงาน  TO BE NUMBER ONE .xls(ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)


        

ผลการดำเนินหลังประมวลผลจากรายงาน ปีงบประมาณ 2560 ที่ควรทราบ

1. รายงาน NCD ไตรมาส 1/2560 แยกรายสถานบริการ NCD-reprot1-2560.xls 

2. รายงาน NCD ไตรมาส 2/2560 แยกรายสถานบริการ NCD_report2-60NEW.xlsCopyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com