dot dot
dot
การดำเนินงานเครือข่าย คปสอ.ปี59
dot
bulletแผนปฎิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 59
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletจนท./เบอร์โทรสังกัด สสอ.
bulletนโยบายBetter Service
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
dot
DHS
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHS
bulletคำสั่ง DHS
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
dot
เกี่ยวกับ อปท.
dot
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletแบบรายงาน อสม.
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ 59
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
PMQA


.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

 


  มีอะไรใหม่  ?  รายงานที่ต้องส่งอยู่ด้านล่างนะ

 

         

งาน Online

              


 

 

  


 

 
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ(ควรชม)icon

รายงานที่ รพ.สต.ต้องดำเนินการจัดส่ง ปีงบประมาณ 2559

รายงานประจำเดือนส่งทุกวันที่ 25

 1. รายงานแปรงสีฟัน    (คุณอาร์ดร)
2. รายงานต่างด้าว (นค.1)    (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:ardon2512@hotmail.com)  (
คุณอาร์ดร)
3. รายงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคม (
คุณอาร์ดร)
4. รายงานรับ-จ่ายเงินบำรุง (คุณไพลิน)

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม. (คุณผกา) แบบรายงาน volunteer.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)
6. รายงานแพทย์แผนไทย  (คุณผกา) แบบรายงาน  thaimed.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)
7. รายงานไข้เลือดออก (คุณธนากร) แบบรายงาน dhf-month.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)
8. รายงาน Vaccine ต่างด้าว (คุณธนากร) แบบรายงาน vaccine-foreign.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)
9. รายงานการคัดกรองผู้สูงอายุ (คุณสุรศักดิ์แบบรายงาน elder-screen.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)
10.รายงานการตรวจสุขภาพพระ(คุณสุรศักดิ์แบบรายงาน monk.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com) 


รายงานเป็นรายไตรมาสทุกวันที่ 25 ของไตรมาส (ส่งทุก ธค.มีค.มิย.กย.)

 1. รายงาน NCD  (คุณวิสิทธิ์)  แบบรายงาน NEWreport_ncd59.xls   (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail: visith1964@hotmail.com)
 2. 
รายงานการให้ Vaccine ในเขต  (คุณธนากร) แบบรายงาน vaccine.xls (ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:dtc-bophoi@้hotmail.com)


 รายงานเป็นราย 6 เดือน (ส่งทุกเม.ย., ส.ค.)

 1. รายงานประเมินสุขภาพ อสม.  (คุณผกา) แบบรายงาน  volunteer1.xls(ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)


 รายงานปีละ 1 ครั้ง (ส่งทุก ธ.ค.)

 1. รายงาน To Be Number1 (คุณผกา) แบบรายงาน  TO BE NUMBER ONE .xls(ส่งเป็นไฟล์ เข้า E-mail:phaka99@gmail.com)


        

ผลการดำเนินหลังประมวลผลจากรายงาน ปีงบประมาณ 2559 ที่ควรทราบ

1. รายงาน NCD รายไตรมาสประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธค.58)  NCD-sum1-58.xls

 2. ผลการสำรวจผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงอำเภอบ่อพลอย  ปี 2559  ADL-elder.xls

นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

ข่าวแจ้งจาก สสอ. icon

3 ก.พ.59

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมและรับการตรวจเยี่ยมจากนายอำเภอบ่อพลอย วันที่ 4 ก.พ.59 เวลา 09.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่านทั้งหมด
แจ้งการขาดส่งงานicon

วันที่ 11 ธ.ค.58 10.35 น.

คะแนนข้อมูล Online

   

ชื่อ รพ.สต.       สถานะคะแนน
บ้านใหม่ 10
หนองกระทุ่ม 9.9
พุพรหม 9.8
ช่องด่าน 9.9
สามยอด 9.8
หลุมรัง 10
ไร่เจริญ 10
หนองรี 10
ลำอีซู 10
หลังเขา 10

 

  More...

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com