dot dot
dot
การดำเนินงานเครือข่าย คปสอ.
dot
bulletแผนปฎิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 59
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletจนท./เบอร์โทรสังกัด สสอ.
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 58
bulletนโยบายBetter Service
bulletคู่มือ core package 6ด้าน
bulletตัวชี้วัดเขตตรวจราชการ57
bulletQOF สำหรับ รพ.สต.ปี 57
bulletฐาน Db_pop บ่อพลอยปี 57
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
dot
DHS
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHS57
bulletคำสั่ง DHS ปี56
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค55-56
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค1/55
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
dot
เกี่ยวกับ อปท.
dot
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.รอบ 2/55
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletแบบรายงาน อสม.57
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletร่างตัวชี้วัดกระทรวง56
bulletอัตราการเบิก-จ่ายตามโครงการปี56
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา ปี 2555
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
PMQA


.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

 


  มีอะไรใหม่

 

 

 


เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 ม.ค.58
 

 bp8,bp3,bp12 (Loss)

ตรวจปัสสาวะเด็ก นร.298 คนวันที่ 5 ก.พ.58

 bp6,bp7,bp10(Loss)


 

 หนังสือ ถึง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เพื่อทราบ/ปฏิบัติ
(เป็นหนังสือราชการ กรุณาพิมพ์และลงรับด้วยและตอบกลับด้วยในเมนูเว็บบอร์ดว่าได้รับแล้ว)   

20 พ.ย.57 เพื่อทราบและปฏิบัติขอให้ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสุขภาพผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต  (GIS health) download 

12 พ.ย.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ ส่งหนังสือแนวทางการจัดทำข้อมูลDbPop  download  

12 พ.ย.57 เพื่อทราบและปฏิบัติ/ ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการหัวใจสัญจรเพื่อทหารและ ปชช.ครั้งที่ 6 download 

 30 ก.ค.57 ด่วนที่สุด/ กจ 0032.002/2260 ลว.29 ก.ค.57 เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน(Better Service)  download   
25 ก.ค.57 เพื่อปฏิบัติ/ ส่งหนังสือการเปลี่ยนแปลงการฉีดวัคซีน MMR เข็ม 2 จากอายุ 7 ปี เป็นอายุ  2ปีครึ่ง download   
9 ก.ค.57 ด่วนที่สุด/ ส่งสำเนาหนังสือมาตรการการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด download  
9 ก.ค.57 ด่วนที่สุด/ ส่งแบบรายงานตามมาตรการการหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด download  
9 ก.ค.57 ด่วนมาก/ ส่งสำเนาประกาศเรื่องการป้องกันโรคในหน้าฝน download  
6 มิ.ย..57 นโยบาย/ ที่ กจ 0032.003/1634 ลว.2 มิ.ย.57 เรื่องนโยบายการดำเนินงานในเด็กแรกเกิด-5ปี  download  

 


 

6 พ.ค.57 แบบรายงาน/ รายงานการดำเนินงานของ อสม. (คุณผกา)  รายละเอียด 
10 เม.ย.57 แบบรายงาน/ รายงานการดำเนินงานผู้สูงอายุ (คุณสุรศักดิ์)  รายละเอียด 
9 เม.ย.57 แบบรายงาน/ ส่งแบบสรุปและแนวทางการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กปี 57 (คุณผกาชี้แจงในที่ประชุมแล้ว) รายละเอียด

  


 ติดตามการดำเนินงานการจัดการข้อมูล Online
27 ธันวาคม 56  10.35 am (รอตอนต่อไป)

 

 


  (อ่านทั้งหมด) 


  

งาน Online

              


 

 

 

 

 
เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ(ควรชม)

ช่วยจำ

13 ก.พ.57 บริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม


นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย
ข่าวแจ้งจาก สสอ.

8 ต.ค.57 11.28 น.

ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ประชุมเรื่องนโยบายการดำเนินงานปี 58 ณ ห้องประชุม สสอ.บ่อพลอยในวันจันทร์ที่ 13 ต.ค.57 เวลา 13.00 น.

ด่วนที่สุด ขอให้ทุกรพ.สต.จัดทำแผนเงินบำรุงปี 58 ส่งให้ สสอ.ภายในวันที่ 14 ต.ค.57 ตามที่แนบมานี้ download

 

 

 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งทราบ ขอให้บันทึกข้อมูล PCA ทาง website :www.pbhdb.moph.go.th ภายในวันที่ 27 มิ.ย57 (เปิดโดยโปรแกรม Explorer )

 

 

 

 

 

 

 

 


อ่านทั้งหมด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com