dot dot
dot
การดำเนินงานเครือข่าย คปสอ.
dot
bulletแผนปฏิบัติงาน X-rayเคลื่อนที่ ปี 62
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 62
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 61
bulletแผนกลยุทธ์ปี 2560-65
bulletงาน รพ.สต.ติดดาว 2561
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletจนท./เบอร์โทรสังกัด สสอ.(2561)
bulletนโยบายBetter Service
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletข้อมูลนักเรียน@1สค2561
bulletระบบสถิติทะเบียนราษฎร์(มหาดไทย)
bulletสถานประกอบการโรงงาน
bulletร้านขายยา
bulletสถานพยาบาล
bulletโรงแรม
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
dot
DHB
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2561
bulletคำสั่งกรรมการ NCD61
bulletคำสั่งคณะทำงาน IC ปี61
bulletคำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ 61
bulletงบที่ได้รับสนับสนุน จาก อปท.
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletแบบรายงาน อสม.
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletบัญชีครุภัณฑ์2561
bulletหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน2561
bulletระเบียบการเงิน(กลุ่มกฎหมาย)
bulletระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายและฟอร์มโครงการ2561
bulletการเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศกาล
bulletตัวอย่างรูปแบบหนังสือราชการ
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯตาม พรบ. 60
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
Stopcorruption


Tuesday, Dec 18, 2018
.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
                                                                                                                                                                            สาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย


 มีอะไรใหม่  ?  

 • 12-11-61 แบบประเมิน รพ.สต.ติดดาวปี 2562 5star62.pdf    และส่วนขาดที่พบ pass-control-BP4.doc
 • 22-10-61 แบบประเมินบุคคลและผลงานปี 2562 person62(1).doc   
 • 05-10-61 ขั้นตอนการเสนอโครงการและแบบฟอร์มปี 2562 form-project62.pdf  และรูปแบบ format-project62.pdf
 • 18-09-61 แจ้งการจัดสรร FIT Test ปี 2562 fittest2562new.xls
 • 18-09-61 แจ้งขั้นตอนการสมัคร อสม.ใหม่เริ่มใช้ ก.ย.62 entrance-volunteer.pdf
 • 21-08-61 แผนปฎิบัติการสนับสนุน PCU ปี 2562  Plan_pcu2562.pdf

 


 • 07-05-61 ข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบงานคุณภาพ LAB ปี 2561 Suggestion-LAB2561.pdf
 • 07-04-61 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคโรคติดเชื้อ คปสอ.บ่อพลอยปี 2561 IC-team.pdf
 • 07-04-61 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.อำเภอบ่อพลอย ปี 2561QC-hph.pdf
 • 18-07-60 การให้บริการทางการแพทย์ตามบันทึกความร่วมมือกรณีทันตกรรม scan0092.pdf
 • 08-06-60 รายชื่อ อสม.อ.บ่อพลอย 2560 volunteer2560.xls
 • 30-05-60 แผนกลยุทธ์ คปสอ.บ่อพลอย 60-65 stratagic_plan60-65bophoi.rar
 • 18-05-60 หนังสือแจ้งระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม conference-rule.pdf
 • 27-03-60 แบบสรุปผลการปฎิบัติราชการรายบุคคลส่งก่อนวันที่ 29 มี.ค.60 person1.doc  ตัวอย่างการเขียน  sample_person1.doc 

 

   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย

 • 16-05-60 ประกาศนโยบายปลอดโฟม100%  less-foam60.pdf 

 


   เอกสารเผยแพร่

 

  


           

งาน Online

              


 

 

  


 

 


เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ(ควรชม)2012-06-07


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com