ประกาศ คปสอ.บ่อพลอย 

ท่านได้ทำตามนี้หรือยัง?

 

 

 

1. แจ้ง CUP บ่อพลอย เรื่องที่ 1 ขอให้ทุกสถานบริการเร่งรัดการดำเนินการตามหนังสือ สสจ. ตามไฟล์ที่แนบมาให้ ขอเน้นย้ำให้ทำตามช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

 

 

 2.แจ้ง CUP บ่อพลอย เรื่องที่ 2 ขอให้ทุกสถานบริการเร่งคัดกรอง NCD ในกลุ่ม 35 ปี ขึ้นไป พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรับบริการให้อยู่ในช่วงไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 และส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC และ สปสช.ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561

 

 3.แจ้ง CUP บ่อพลอย เรื่องที่ 3 ขอให้ทุกสถานบริการเร่งคัดกรอง ตา ไต เท้า ในกลุ่มผู้ป่วย HT/DM พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลรับบริการให้อยู่ในช่วงไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 และส่งข้อมูง 43 แฟ้ม เข้า HDC และ สปสช.ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561

 

 เข้าสู่ Website สสอ.บ่อพลอย