dot
dot
การดำเนินงานเครือข่าย คปสอ.
dot
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 63
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจหน่วยงาน
bulletMOUรอบ2/62
bulletแผนงาน/โครงการปี 2562
bulletแผนปฏิบัติงาน X-rayเคลื่อนที่ ปี 62
bulletแผนปฏิบัติงานสนับสนุน PCU ปี 62
bulletแผนกลยุทธ์ปี 2560-65
bulletงาน รพ.สต.ติดดาว 2562
bulletงาน รพ.สต.ติดดาว 2561
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletจนท./เบอร์โทรสังกัด สสอ.(2562)
bulletนโยบายBetter Service
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletข้อมูลนักเรียน@1สค2561
bulletระบบสถิติทะเบียนราษฎร์(มหาดไทย)
bulletสถานประกอบการโรงงาน
bulletร้านขายยา
bulletสถานพยาบาล
bulletโรงแรม
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
dot
DHB
dot
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2562
bulletรายงานการประชุมDHB/2562
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2561
bulletคำสั่งกรรมการ NCD61
bulletคำสั่งคณะทำงาน IC ปี61
bulletคำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ 61
bulletงบที่ได้รับสนับสนุน จาก อปท.
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletตรวจสอบข้อมูล อสม.
bulletแบบรายงาน อสม.ปี 2562
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletบำเหน็จดำรงชีพ62
bulletเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง
bulletบัญชีครุภัณฑ์2561
bulletหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน2561
bulletระเบียบการเงิน(กลุ่มกฎหมาย)
bulletระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายและฟอร์มโครงการ2561
bulletการเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศกาล
bulletตัวอย่างรูปแบบหนังสือราชการ
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯตาม พรบ. 60
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


สปสช.
โหลดเพลง คลิปวีดีโอ นิยาย การ์ตูน
Stopcorruption


ร้านขายยา

 

  ข้อมูลสถานประกอบการยา จังหวัดกาญจนบุรี  26 มกราคม 2560
               
  ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ อำเภอ ผู้รับอนุญาต ประเภทร้านยา เลขที่ใบอนุญาต โทร
1 ชาญเวชภัณฑ์ 18 หมู่ 7 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นางจิ๋ม ศิษย์ครองวงษ์ บรรจุเสร็จ กจ.19/2532 0 3464 6334
2 วิชัยเวชภัณฑ์ 343/6-7 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย นายนพดล  อุษณรูจี บรรจุเสร็จ กจ.8/2533 0 3458 1203
3 มนตรีฟาร์มาซี 471-472 หมู่ 2 ตำบลหนองรี บ่อพลอย นายกาญจนา อารีย์วงศ์สถิต บรรจุเสร็จ กจ.5/2534 0 3464 6186
4 บ่อพลอยฟาร์มาซี 118/18 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย นายกิตติ ศตายุกุล บรรจุเสร็จ กจ.11/2533 0 3458 1040
5 ส.เวชภัณฑ์ 200 หมู่ 2 ถนนบ่อพลอย-หนองปรือ ตำบลหนองรี บ่อพลอย นายสมควร พัฒนศรี บรรจุเสร็จ กจ.6/2534 0 3464 6187
6 ประสิทธิ์เวชภัณฑ์ 990 หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นายสิทธิ์ เจนอักษรกุล บรรจุเสร็จ กจ.10/2533 0 3458 0036
7 หลุมรังเภสัช 967 หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นายมีชัย โชติสกุลชัย บรรจุเสร็จ กจ.7/2533 0 3458 0020
8 บริษัทผาวังจันทร์ จำกัด 1 หมู่ที่ 18 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นายศตภณ เนียมวงศ์ โบราณ(ผลิต) กจ.2/2554 08 9911 3350
9 บ้านรักษ์ยา 462/8 หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นางลำใย ไทยทอง ปัจจุบัน กจ.1/2554 0 3458 0030
10 บ่อพลอยฟาร์มาซี 2 118/18 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย นายธรากร ศตายุกูล ปัจจุบัน กจ.12/2552 0 3458 1040
11 ยาเภสัชกร 414 หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม บ่อพลอย นางสาวศิตภัทร ส้มโอชา ปัจจุบัน กจ.9/2552 08 4677 5990   08 1880 2544


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com