ReadyPlanet.com
dot
dot
สำหรับเจ้าหน้าที่
dot
bulletตรวจสอบประวัติข้าราชการ(กพ.7)
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletข้อมูลนักเรียน@1สค2561
bulletระบบสถิติทะเบียนราษฎร์(มหาดไทย)
bulletสถานประกอบการโรงงาน
bulletร้านขายยา
bulletสถานพยาบาล
bulletโรงแรม
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
dot
DHB
dot
bulletคำสั่ง พชอ.ปี2563
bulletแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการCOVID19
bulletคำสั่งกรรมการ พชต.62
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2562
bulletรายงานการประชุมDHB/2562
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2561
bulletคำสั่งกรรมการ NCD61
bulletงบที่ได้รับสนับสนุน จาก อปท.
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletหลักฐานกรณี อสม.เสียชีวิต(ฌกส.)
bulletตรวจสอบข้อมูล อสม.
bulletตัวอย่างแบบสมัคร อสม.ใหม่
bulletสิทธิค่าห้องพิเศษ อสม.
bulletแบบรายงาน อสม.ปี 2562
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletมอบอำนาจออกคำสั่งปฏิบัติงาน
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ ปี2562
bulletเตรียมดัวก่อนเกษียณ
bulletบำเหน็จดำรงชีพ62
bulletเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง
bulletระเบียบว่าด้วยเงินบริจาค2562
bulletบัญชีครุภัณฑ์2561
bulletระเบียบการเงิน(กลุ่มกฎหมาย)
bulletระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายและฟอร์มโครงการ2561
bulletการเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศกาล
bulletตัวอย่างรูปแบบหนังสือราชการ
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบแลข อย.
สปสช.
ศูนย์ต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข


ร้านขายยา

 

  ข้อมูลสถานประกอบการยา จังหวัดกาญจนบุรี  26 มกราคม 2560
               
  ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ อำเภอ ผู้รับอนุญาต ประเภทร้านยา เลขที่ใบอนุญาต โทร
1 ชาญเวชภัณฑ์ 18 หมู่ 7 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นางจิ๋ม ศิษย์ครองวงษ์ บรรจุเสร็จ กจ.19/2532 0 3464 6334
2 วิชัยเวชภัณฑ์ 343/6-7 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย นายนพดล  อุษณรูจี บรรจุเสร็จ กจ.8/2533 0 3458 1203
3 มนตรีฟาร์มาซี 471-472 หมู่ 2 ตำบลหนองรี บ่อพลอย นายกาญจนา อารีย์วงศ์สถิต บรรจุเสร็จ กจ.5/2534 0 3464 6186
4 บ่อพลอยฟาร์มาซี 118/18 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย นายกิตติ ศตายุกุล บรรจุเสร็จ กจ.11/2533 0 3458 1040
5 ส.เวชภัณฑ์ 200 หมู่ 2 ถนนบ่อพลอย-หนองปรือ ตำบลหนองรี บ่อพลอย นายสมควร พัฒนศรี บรรจุเสร็จ กจ.6/2534 0 3464 6187
6 ประสิทธิ์เวชภัณฑ์ 990 หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นายสิทธิ์ เจนอักษรกุล บรรจุเสร็จ กจ.10/2533 0 3458 0036
7 หลุมรังเภสัช 967 หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นายมีชัย โชติสกุลชัย บรรจุเสร็จ กจ.7/2533 0 3458 0020
8 บริษัทผาวังจันทร์ จำกัด 1 หมู่ที่ 18 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นายศตภณ เนียมวงศ์ โบราณ(ผลิต) กจ.2/2554 08 9911 3350
9 บ้านรักษ์ยา 462/8 หมู่ 5 ตำบลหลุมรัง บ่อพลอย นางลำใย ไทยทอง ปัจจุบัน กจ.1/2554 0 3458 0030
10 บ่อพลอยฟาร์มาซี 2 118/18 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย บ่อพลอย นายธรากร ศตายุกูล ปัจจุบัน กจ.12/2552 0 3458 1040
11 ยาเภสัชกร 414 หมู่ 2 ตำบลหนองกุ่ม บ่อพลอย นางสาวศิตภัทร ส้มโอชา ปัจจุบัน กจ.9/2552 08 4677 5990   08 1880 2544


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com