ReadyPlanet.com
dot
dot
สำหรับเจ้าหน้าที่
dot
bulletตรวจสอบประวัติข้าราชการ(กพ.7)
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletหมู่บ้านรับผิดชอบแยกราย รพ.สต.
bulletแผนที่แสดงที่ตั้งสถานบริการ
bulletข้อมูลนักเรียน@1สค2561
bulletระบบสถิติทะเบียนราษฎร์(มหาดไทย)
bulletสถานประกอบการโรงงาน
bulletร้านขายยา
bulletสถานพยาบาล
bulletโรงแรม
bulletเศรษฐกิจ,สังคม,การศึกษา
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
dot
DHB
dot
bulletคำสั่ง พชอ.ปี2563
bulletแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการCOVID19
bulletคำสั่งกรรมการ พชต.62
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2562
bulletรายงานการประชุมDHB/2562
bulletคำสั่งกรรมการ DHB2561
bulletคำสั่งกรรมการ NCD61
bulletงบที่ได้รับสนับสนุน จาก อปท.
bulletคำสั่งกรรมการควบคุมโรค
bulletรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรต
bulletประกาศเจตนารมณ์ผู้ว่าฯ 3อ.
bulletหมอประจำครอบครัว
bulletรายงานผลของ สตง.กับกองทุนสุขภาพ
bulletผลการประเมินกองทุนสุขภาพ อปท.
dot
ฐานข้อมูล อสม.
dot
bulletหลักฐานกรณี อสม.เสียชีวิต(ฌกส.)
bulletตรวจสอบข้อมูล อสม.
bulletตัวอย่างแบบสมัคร อสม.ใหม่
bulletสิทธิค่าห้องพิเศษ อสม.
bulletแบบรายงาน อสม.ปี 2562
dot
ความรู้/วิชาการ/ระเบียบ/คู่มือ
dot
bulletมอบอำนาจออกคำสั่งปฏิบัติงาน
bulletการมอบอำนาจจากผู้ว่าฯ ปี2562
bulletเตรียมดัวก่อนเกษียณ
bulletบำเหน็จดำรงชีพ62
bulletเกษียณแล้วได้อะไรบ้าง
bulletระเบียบว่าด้วยเงินบริจาค2562
bulletบัญชีครุภัณฑ์2561
bulletระเบียบการเงิน(กลุ่มกฎหมาย)
bulletระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายและฟอร์มโครงการ2561
bulletการเบิกจ่ายค่าตอบแทนช่วงเทศกาล
bulletตัวอย่างรูปแบบหนังสือราชการ
bulletมอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
bulletพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
bulletการกำหนดความสะดวกสำหรับผู้พิการ
bulletการเบิกจ่ายค่าเวรเป็นผลัด
bulletการออกใบรับรองสาเหตุการตาย
bulletบทบาทพยาบาลใน สอ.
bulletเครื่องแบบข้าราชการ
bulletระเบียบการลา
dot
สถานบริการสาธารณสุขใน อ.บ่อพลอย
dot
bulletโรงพยาบาลบ่อพลอย
bulletรพ.สต.หนองกระทุ่ม
bulletรพ.สต.บ้านหลุมรัง
bulletรพ.สต.บ้านหนองรี
bulletรพ.สต.บ้านใหม่
bulletรพ.สต.บ้านพุพรหม
bulletรพ.สต.บ้านไร่เจริญ <== ***
bulletรพ.สต.บ้านลำอีซู
bulletรพ.สต.บ้านช่องด่าน
bulletรพ.สต.บ้านสามยอด
bulletรพ.สต.บ้านหลังเขา
dot
LINK หน่วยงานอื่น
dot
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสสจ.กาญจนบุรี
bulletสสอ.ห้วยกระเจา
bulletสสอ.ท่าม่วง
bulletสสอ.ทองผาภูมิ
bulletสสอ.เมืองกาญจนบุรี
bulletกลุ่มบริหารบุคคลกระทรวง สส.
bulletสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
bulletหนังสือพิมพ์ นิตยสารและทีวี
bulletตรวจสอบสภาพอากาศ


กระทรวงสาธารณสุข
ตรวจสอบแลข อย.
สปสช.
ศูนย์ต่อต้านทุจริตกระทรวงสาธารณสุข


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

 

  

 

 1.โบราณสถาน/โบราณวัตถุ ได้แก่

 
หลวงพ่อนิล (ทำจากนิลองค์ใหญ่ที่สุด)  ที่ตั้ง  วัดเขาวงจินดาราม  ถนนบ่อพลอย -ด่านช้าง  ม.1  ต.บ่อพลอย
 

 2.สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่

 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
        1.  หลวงพ่อพลอยไพลิน  ประดิษฐาน  ณ  วัดหนองย่างช้าง  หมู่ที่  11  บ้านวังไพลิน  ต.บ่อพลอย
        2.  หลวงพ่อนิล  (องค์ใหญ่ที่สุด)  ประดิษฐาน ณ  วัดเขาวงจินดาราม หมู่ที่  1  บ้านบ่อพลอย  ต.บ่อพลอย
        3.  วัดถ้ำผาวังจันทร์  (วัดหลวงพ่อเฮง)  ที่ตั้งหมู่ที่ 18  บ้านถ้ำผาวังจันทร์  ต.หลุมรัง
       
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์
        1.  เขาอึมครึม  (เชิงนิเวศน์)  ที่ตั้งหมู่ที่  1  บ้านหนองแกใน  ต.บ่อพลอย 
        2.  ปล่องภูเขาไฟ และลานลาวาแหล่งกำเนิดพลอย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย   ต.บ่อพลอย
        3.  แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการของการขุดพลอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านหนองย่าช้าง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
        1.  ไร่คุณมน  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านหนองกระทุ่ม  ต.หนองกุ่ม
        2.  บ้านเกษตรหนองเต็งก้าวหน้า  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  บ้านหนองเต็ง  ต.หลุมรัง

แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ 
        1.  บึงอีหมัน  (แหล่งน้ำขนาดใหญ่)  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านหนองย่างช้าง ต.บ่อพลอย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
             ใจและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ่อพลอย
        2.  ศูนย์เรียนรู้อัญมณี หมู่บ้านนิล  เป็นลักษณะของการประกอบอาชีพเจียระไนนิลเป็นหลัก  ในหมู่บ้านนี้จะอธิบายถึงขั้นตอน ตั้งอยู่ อบต.บ่อพลอย 
             และวิธีการต่าง ๆ ในการเจียระไน  และเป็นการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น
        3.  สนามกอล์ฟบูลแซฟไฟร์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  บ้านหัวเขา ต.ช่องด่าน   ใช้เป็นสถานที่พัก  ประชุมสัมมนา 
             และใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬากอล์ฟ  ที่มีมาตรฐาน
         4.  ซาฟารีปาร์ค  สวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านหนองแดง ต.หนองกุ่ม โทร.0-3468-2270-1
        
 

 3.รายชื่อโรงแรม  ได้แก่

 
1.  สวนเปรมปรีด์  โทร.  0-3462-8270-7
2.  เอส เอ พี  โทร.  0-3458-1227-30
3.  หอดูดาว  รีสอร์ท  โทร.  0-3453-1064
4. เก็ทอินน์  โทร.    081-9310762
 

 4.รายชื่อเกสท์เฮ้า ได้แก่

 
 

 5.รายชื่อร้านค้า ร้านอาหาร  ได้แก่

 
1.  ร้านนิล  (อาหารป่า, อาหารตามสั่ง)  ที่ตั้ง  ม.1  ต.บ่อพลอย  โทร.  0-3462-8250
2.  ร้านก้อย (เป็ดพะโล้)  ที่ตั้ง  ม.1  ต.บ่อพลอย
3.  ร้านนกส้มตำ  (อาหารอีสาน)  ที่ตั้ง ม.1 ต.บ่อพลอย  โทร. 0-1292-4212
4.  ร้านเจิม  (อาหารตามสั่ง)  ที่ตั้ง  ม.1 ต.บ่อพลอย  โทร.  0-3462-8081
5.  ร้านซิ่วโภชนา (อาหารป่า, อาหารตามสั่ง)  ม.1 ต.บ่อพลอย  โทร. 0-3462-8281


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย โทร.034581021 034581139 visith1964@hotmail.com